Header Image - Patryk Filipiak

Category Archives

3 Articles

Podstawy HTML Kurs HTML5/CSS3 Cz.1

Podstawy HTML Kurs HTML5/CSS3 Cz.1

Witam cię w kursie HTML, być może już znasz, ale znajdzie się ktoś, kto trafi tutaj i będzie chciał nauczyć się HTMLa. W kursie tym skupię się głównie na nauce HTML5 i CSS3. Jest to po prostu „must have” w programowaniu webowym.  Oprócz programowania webowego mam wiele pomysłów na różne wpisy, poradniki kursy.

37 views